ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Ταυτότητα ή Δίπλωμα
2.    Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
3.    Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα εισαγωγής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσυκλετών διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

→    Έλεγχος ταυτότητας μοτοσυκλέτας
(αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, χρωματισμός)
→    Οπτικοί έλεγχοι (ένδειξη χιλιομετρητή, ελαστικά, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα)
→    Έλεγχος καυσαερίων
→    Έλεγχος συστήματος πέδησης
→    Έλεγχος φώτων
→    Ηχομέτρηση

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσυκλετών διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

→    Έλεγχος ταυτότητας μοτοσυκλέτας
        (αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, χρωματισμός)
→    Οπτικοί έλεγχοι (ένδειξη χιλιομετρητή, ελαστικά, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα)
→    Έλεγχος καυσαερίων
→    Έλεγχος συστήματος πέδησης
→    Έλεγχος φώτων
→    Ηχομέτρηση