ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ταυτότητα ή Δίπλωμα
 2. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
 3. Φωτοαντίγραφο άδειας από τη χώρα εισαγωγής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσυκλετών διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

 • Έλεγχος ταυτότητας μοτοσυκλέτας
  (πινακίδα κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, αριθμό κινητήρα, χρωματισμός)
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος φώτων
 • Ηχομέτρηση
 • Οπτικοί έλεγχοι

Pin It on Pinterest