ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αφορά όλες τις κατηγορίες δικύκλων άνω των 50cc

Για όλες τις κατηγορίες δικύκλων άνω των 50cc, ο πρώτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται (4) τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται κάθε (2) δύο χρόνια μετά τον αρχικό έλεγχο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Δίπλωμα ή Ταυτότητα
 3. Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσυκλετών διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

 • Έλεγχος ταυτότητας μοτοσυκλέτας
  (πινακίδα κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, αριθμό κινητήρα, χρωματισμός)
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος φώτων
 • Ηχομέτρηση
 • Οπτικοί έλεγχοι

Pin It on Pinterest