ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τις εκπαιδευτικές μοτοσυκλέτες, ο πρώτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται αμέσως μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται κάθε ένα χρόνο μετά τον αρχικό έλεγχο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Δίπλωμα ή Ταυτότητα
 3. Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 4. Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσυκλετών διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

 • Έλεγχος ταυτότητας μοτοσυκλέτας
  (πινακίδα κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, αριθμό κινητήρα, χρωματισμός)
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος φώτων
 • Ηχομέτρηση
 • Οπτικοί έλεγχοι

Pin It on Pinterest