ΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ στο ΚΤΕΟ

Από 10/6/2011 σύμφωνα με το νέο Νόμο τα παράβολα εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου φθάνουν έως και 200% της αξίας ελέγχου ΚΤΕΟ.

Αναλυτικά όταν το όχημα προσκομίζεται για έλεγχο ΚΤΕΟ εκπρόθεσμα:

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣΑΠΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝΜΕΧΡΙ 6 ΜΗΝΕΣΑΠΟ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ
Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών163365163365
Δημοσίας χρήσης Ε.Δ.Χ.153162153162
Ιδιωτικής χρήσης εκπαιδευτικά153162153162
2Ασθενοφόρα214285214285
3Νεκροφόρες183773183773
4Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα)214285214285
5Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους203978203978
Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους28551112855111
Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους31621243162124
Λεωφορεία μονώροφα έως 10 μέτρα26531062653106
Λεωφορεία μονώροφα άνω των 10 μέτρα30611223061122
Αρθρωτά – Διώροφα33651303365130
Ρυμουλκούμενα – Ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους204181204181
Ρυμουλκούμενα – Ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους244998244998
9Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας35691383569138
10Τουριστικά τρενάκια30611223061122
11Μοτοποδήλατα8163381633
12Μοτοσυκλέτες102041102041
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
Μετά τις 20 ή 30 ημέρες (ανάλογα τι αναγράφεται στο ΔΤΕ) και έως τις 60 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών4
Δημοσίας χρήσης Ε.Δ.Χ.3
Ιδιωτικής χρήσης εκπαιδευτικά3
2Ασθενοφόρα5
3Νεκροφόρες4
4Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα)5
5Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους5
Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους7
Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους7
Λεωφορεία μονώροφα έως 10 μέτρα6
Λεωφορεία μονώροφα άνω των 10 μέτρα7
Αρθρωτά – Διώροφα8
Ρυμουλκούμενα – Ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους4
Ρυμουλκούμενα – Ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους5
9Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας8
10Τουριστικά τρενάκια7
11Μοτοποδήλατα2
12Μοτοσυκλέτες2
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα παράβολα εκπροθέσμου είναι υπέρ Δημοσίου και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Επιπλέον, η έλλειψη ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ αποτελεί τροχαία παράβαση και τιμωρείται με πρόστιμα €200, το οποίο μπορεί να μειωθεί στο 1/8 (€25) εφόσον προσκομιστεί ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εντός 10 ημερών.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ

Μετά από ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων των οχημάτων, θα επιβάλλεται πρόστιμο €150 στο taxis, σε όσα οχήματα εντοπιστούν ανέλεγκτα για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.