Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μοτοσυκλετών

Αλλάζουν από 1η Ιανουαρίου 2019 οι τεχνικές απαιτήσεις για τις εκπαιδευτικές μοτοσυκλέτες κατηγορίας Α, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Συγκεκριμένα οι τεχνικές απαιτήσεις για να είναι κατάλληλη μια εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα κατηγορίας Α είναι οι εξής:

1.    να έχει συνολική μάζα άνευ φορτίου άνω των 175 kg
2.    να έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 50 kW

  • Με κινητήρα εσωτερικής καύσης, να έχει κυλινδρισμό τουλάχιστον 595 cm³
  • Με ηλεκτρικό κινητήρα, να έχει ισχύ ανά μονάδα βάρους τουλάχιστον 0.25kW/kg

Συνεπώς όποια μοτοσυκλέτα δεν πληροί κάποια από τις παραπάνω απαιτήσεις, θα θεωρείται ακατάλληλη για εκπαιδευτική.