Νέα παράταση για την υποχρεωτική τοποθέτηση συστημάτων αντιεμπλοκής ABS

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3974/B/12-12-2016 νέα παράταση για την υποχρεωτική τοποθέτηση συστημάτων αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ABS στα παλιά φορτηγά που έχουν ταξινομηθεί πριν την 1/1/1999 για πρώτη φορά.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β’ 441/11-4-2006) υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει.

Η περίπτωση β της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

  • Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 0 ή 1 από 1/4/2017.
  • Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 2 ή 3 από 1/6/2017.
  • Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 4 ή 5 από 1/8/2017.
  • Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 6 ή 7 από 1/10/2017.
  • Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 8 ή 9 από 1/12/2017.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/11/2016.

 

Pin It on Pinterest

Share This