Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών είναι ηλεκτρονικό και μηχανικό σύστημα ελέγχου της κίνησης των τροχών κατά τη διαδικασία φρεναρίσματος ενός οχήματος (αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, φορτηγό) έτσι ώστε να αποφεύγεται η συνεχής ακινητοποίηση τους (μπλοκάρισμα).

Το μπλοκάρισμα των τροχών είναι μη επιθυμητό κατά το φρενάρισμα ενός αυτοκίνητου γιατί μειώνει σημαντικά την πρόσφυση του, δηλαδή μειώνει τη δυνατότητα αλλαγής πορείας και υπό ορισμένες συνθήκες αυξάνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ακινητοποίηση του.

Για τον έλεγχο εγκατάστασης συστήματος ABS είναι απαραίτητη η προσκόμιση:

  1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  2. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ
  3. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη και εξουσιοδοτημένο συνεργείο
  4. Βεβαίωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή
  5. Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς εξαρτημάτων ABS και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τον τεχνίτη