Τέλος στα γυρισμένα χιλιόμετρα!

Από την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή το ΦΕΚ 1003Β’ 2019, μπαίνει οριστικά τέλος στα γυρισμένα χιλιόμετρα. 

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, δίνεται στα ΚΤΕΟ η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των τεχνικών ελέγχων, όποτε και αν αυτοί είχαν πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να μπορούν να δουν αν έχει γίνει παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.
Όπου προκύπτει ότι ο αριθμός χιλιομέτρων είναι μικρότερος από τον αριθμό χιλιομέτρων που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εμφανής παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων), σημειώνεται αυτομάτως σοβαρή έλλειψη και το όχημα παίρνει δελτίο τεχνικού ελέγχου με ισχύ για 30 ημέρες.

Για την αποκατάσταση της έλλειψης θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να διορθώσει, σε εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων, την ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων που υπολογίζονται ανά μήνα σε:
α. 500 χιλιόμετρα για τις μοτοσυκλέτες
β. 1.000 χιλιόμετρα για τα επιβατηγά
γ. 3.000 χιλιόμετρα για τα φορτηγά
δ. 5.000 χιλιόμετρα για τα επιβατηγά δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ)
Η τελική διορθωμένη ένδειξη του χιλιομετρητή προκύπτει αφού προστεθούν στα τεκμαρτά χιλιόμετρα, τα χιλιόμετρα που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία παραποίησης έως και σήμερα. Σχετική βεβαίωση για την σωστή ένδειξη του χιλιομετρητή, εκδίδει το ΚΤΕΟ μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η σχετική διάταξη έχει δημιουργήσει αναταραχή στους επιτήδειους εμπόρους αλλά και ιδιώτες, που για να πουλήσουν ευκολότερα ένα όχημα γυρνούσαν τα χιλιόμετρα, εξαπατώντας τους ανυποψίαστους αγοραστές αποκομίζοντας έτσι μεγαλύτερο κέρδος.
Με το νέο ΦΕΚ δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, υπογράφοντας μια υπεύθυνη δήλωση, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι, τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παραποίηση του μετρητή.
Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνεται στους ιδιοκτήτες οχημάτων στα οποία έχει γίνει παραποίηση του μετρητή από την 26 Σεπτεμβρίου 2014 και έπειτα, καθώς μετά την 5ετία παραγράφεται το αδίκημα.

Pin It on Pinterest