Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τους χιλιομετρητές

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 το ΦΕΚ 3975 Β’ που τροποποιεί το ΦΕΚ 1003 Β’ (29/6/2019), όσον αφορά την παραποίηση των χιλιομετρητών.

Σε όποιο όχημα που προσέρχεται για τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ανακολουθία του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, ΔΕΝ θα σημειώνεται πλέον Σοβαρή Έλλειψη και ΔΕΝ θα χρειάζεται να αποκατασταθεί η έλλειψη με προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων.

Σύμφωνα λοιπόν με το νέο ΦΕΚ, όπου διαπιστώνεται ανακολουθία (μείωση της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων) μεταξύ
διαδοχικών ελέγχων, οποτεδήποτε χρονικά έχει αυτή συμβεί, θα αναγράφεται επί του δελτίου τεχνικού ελέγχου η παρατήρηση «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ».

Παραμένει στην ευχέρεια του ιδιοκτήτη να δηλώσει αν επιθυμεί τις ποινικές κυρώσεις που αφορούν στην παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Pin It on Pinterest