Ο θεσμός της «Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων» (Κ.Ε.Κ.) καθιερώθηκε ως μέτρο για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και υλοποιείται με την καθιέρωση ειδικού ελέγχου καυσαερίων για όλες τις κατηγορίες των κυκλοφορούντων οχημάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Όλα τα οχήματα είναι υποχρεωμένα να εφοδιαστούν με Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) 1 ΧΡΟΝΟ από την πρώτη ημέρα κυκλοφορία τους και να την ανανεώνουν υποχρεωτικά ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ (1)ΧΡΟΝΟ για τα Επιβατικά και Φορτηγά έως 3.5 τόνους και κάθε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ για τα ταξί και τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία από 1/1/2011 για τα οχήματα που περνάνε ΚΤΕΟ από 1/1/2011 το ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ επέχει θέση ΚΕΚ με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της κάρτας (1 χρόνος ή 6 μήνες). Μετά το χρονικό διάστημα του 1 έτους ή 6 μηνών το όχημα υποχρεούται να εφοδιασθεί με ΚΕΚ.

Στο ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ εκδίδουμε Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων χωρίς ραντεβού σε 5’.